سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه (head chief)

چنانچه شما سرپرست عوامل اجرایی در پروژه های صنعتی ، ساختمانی و یا عمرانی هستید لازم است حدود اختیارات ، شرح وظایف قانونی و اصول حاکم بر سمت سازمانی شغل خودتون رو بهتر بدونید.

اگر شما به عنوان یک سرپرست اجرایی در جایی اقدام به عقد قرارداد کردید و مشغول به کار هستید این نکته رو فراموش نکنید که طبق قانون کار شما در قبال کیفیت و کمیت پروژه و همچنین سلامتی افراد زیر نظرتون مسئولیت دارید و در صورت بروز هرگونه حادثه یا دعاوی حقوقی پای شما دقیقا وسط ماجراست!

پس 3 نکته کلیدی در زمان عقد قرار داد کاریتون رو فراموش نکنید :

 1. تعهد کارفرما در قبال بیمه کردن کامل کارگاه و کارکنان همراه با بیمه مسئولیت مجری.
 2. تعهد کارفرما در خصوص عقد قرارداد با پیمانکاران صاحب صلاحیت.
 3. در متن قرارداد در قسمت وظایف سرپرست حتما قید کنید که صرفا مسئولیت کنترل فنی و پیشرفت پروژه به عهده شماست.

شرح وظایف سرپرست کارگاه :

رئیس کارگاه به عنوان کلیدی ترین عضو پروژه به طور کلی مسئولیت کنترل و مدیریت چهار مورد اصلی را بر عهده دارد :

 1. بودجه موجود
 2. موجودی مصالح و لوازم
 3. ماشین آلات و ابزار کارگاهی
 4. پیشرفت و کنترل کیفی پروژه

به اختصار موارد فوق را با هم بررسی میکنیم

بودجه  :

 • برآورد هزینه های اجرایی و انطباق آن با هزینه های فعلی.
 • کنترل هزینه اجرا و جلوگیری از هدر رفت بودجه مالی.
 • انجام جرایم و اعمال هزینه هایی که باید به حساب پیمانکاران لحاظ شود.
 • تهیه صورت وضعیت پیمانکاران.
 • خرید مصالح و لوازم ضروری و مورد نیاز پروژه متناسب با بودجه موجود به نحوی که تداخلی در کار پیمانکاران به وجود نیاید.(مدیریت مالی-Financial management)

موجودی مصالح و لوازم

 • پیش بینی و تامین مصالح مورد نیاز پیمانکاران پروژه و کنترل میزان مصرف
 • کنترل اجناس خریداری شده (ورودی) و موجود در انبار و تناسب آن با نیاز پروژه
 • تهیه صورت مجلس کارگاهی در خصوص مصالح وارد شده به کارگاه و ثبت در دفتر انباردار
 • پیش بینی ، تهیه و تحویل مصالح همزمان با میزان پیشرفت فیزیکی کار

ماشین آلات و ابزار کارگاهی

 • کنترل ماشین آلات و لوازم کارگاهی از لحاظ کیفیت و سلامت
 • پیگیری تعمییر لوازم و آماده بودن ماشین آلات

پیشرفت و کنترل کیفی پروژه

 • کنترل کیفیت عملیات اجرایی
 • برقراری ایمنی کارگاه
 • تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه بر اساس برنامه زمان بندی
 • همکاری با مدریت پروژه برای تهیه نقشه های az built و تهیه نقشه های کارگاهی تاسیسات برقی و مکانیکی
 • پایش اجرای واقعی در مقایسه با اجرای فعلی و نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران
 • کنترل پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران ، ساعت کار و تعهدات اجرایی
 • تهیه گزارش روزانه پیشرفت فیزیکی و حجم عملیات انجام شده و ثبت وقایع کارگاهی و مستند سازی
 • ارائه دستور کار برای موارد خارج از قرارداد و تهیه مستندات درباره موارد مبهم و ناقص نقشه ها
 • حفاظت فیزیکی از کارگاه و اموال

تمامی موارد ذکر شده بخشی از مسئولیت یک سرپرست کارگاه می باشد.

پیروز و سربلند باشید

نظر خود را بنویسید