چک لیست

چک لیست ها و فرم های کنترل ساختمان

 

مانند یک ابزار برای یک متخصص می باشند؛

جلوگیری از بازماندن مسائل فنی، یادآوری و کنترل مضاعف نکات، پیشگیری از وقوع یک اتفاق فراموش شده و در نهایت بالا بردن سطح کیفی و کمی اجرای طرح در زمان طراحی، نظارت و اجرا جزء کمترین محاسن استفاده یک مهندس از چک لیست ها و فرم های کنترل است.

در بخش پیش رو فایل pdf چند چک لیست، آماده و در اختیارتان قرار داده شده است تا به رایگان از آن استفاده نمایید.

جاب تو جاب همواره در بروزرسانی این بخش کوشا بوده و سعی برآن داریم تا کاملترین فرم ها را در اختیارتان قرار دهیم.

بدون شک در جمع آوری و تولید این مجموعه سعی بر آن داشته ایم تا آخرین ویرایش های مباحث ملی ساختمان را در نظر بگیریم.

 

در نظام مند کردن رفتار مهندسی و ارتقاء سطح خدمات به یکدیگر کمک کنیم!


 1. دانلود چک لیست مختصات زمین
 2. دانلود چک ليست ريسك پذيري گودبرداري فرم 1
 3. دانلود چک ليست ريسك پذيري گودبرداري فرم 2
 4. دانلود نمونه فرم شناسنامه عملیات پایدارسازي فرم 1
 5. دانلود نمونه فرم شناسنامه عملیات پایدارسازي فرم 2
 6. دانلود چک لیست کنترل طراحی فاز 2
 7. دانلود چک لیست طراحی و محاسبات سازه
 8. دانلود چک لیست موارد محاسبات در ساختمان های فلزی
 9. دانلود چک لیست موارد محاسبات در ساختمان های بتنی
 10. دانلود چک لیست بارگذاری
 11. دانلود چک لیست تاسیسات برقی
 12. دانلود چك ليست كنترل نقشه هاي تأسيسات الكتريكي 1
 13. دانلود چک لیست درصد پیشرفت فیزیکی تاسیسات برق ساختمان
 14. دانلود فرم استعلام شرايط واگذاری انشعاب برق
 15. دانلود چک لیست نظارت سیستمهاي کشف و اعلام حریق
 16. دانلود فرم تأیید مهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست
 17. دانلود چك ليست کنترل نقشه های تأسیسات مكانيك 2
 18. دانلود چک لیست طراحی تاسیسات مکانیکی
 19. دانلود چک لیست كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله فونداسيون
 20. دانلود چک لیست كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله سقف
 21. دانلود چک لیست كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك كاري (كانالكشي)
 22. دانلود چک لیست كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك كاري (لوله گذاري و تست)
 23. دانلود چک لیست كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك كاري (پايان كار)
 24. دانلود چک لیست درصد پیشرفت فیزیکی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 25. دانلود چک لیست مبحث شانزده – چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان فرم 1
 26. دانلود چک لیست مبحث شانزده – چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان فرم 2
 27. دانلود چک لیست مبحث شانزده – چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان فرم 3
 28. دانلود چک لیست مبحث شانزده – چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان فرم 4
 29. دانلود چک لیست مبحث شانزده – چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان فرم 5
 30. دانلود چک لیست بازرسی تأسیسات آب و فاضالب ساختمان
 31. دانلود چک لیست مبحث نوزده – تجویزی
 32. دانلود چک لیست مبحث نوزده – کارکردی
 33. دانلود چک لیست مبحث نوزده – کنترل8
 34. دانلود نمونه ابعاد و مشخصات تابلوی راهنمای پروژه (تابلوی شناسه)
 35. دانلود جداول شناسنامه فني و ملكي ساختمان
 36. دانلود چك ليست كنترل موارد ايمني در پروژههاي ساختماني
 37. دانلود چک لیست درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان مصالح بنایی
 38. دانلود چک لیست درصد پیشرفت فیزیکی معماری ساختمان
 39. دانلود چک لیست كنترل اجراي ساختمان در مرحله فونداسيون سازه بتني فرم 1
 40. دانلود چک لیست كنترل اجراي ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه بتني فرم 2
 41. دانلود چک لیست كنترل اجراي ساختمان در مرحله فونداسيون سازه فولادي فرم 3
 42. دانلود چک لیست كنترل اجراي ساختمان در مرحله تير و ستون سازه فولادي فرم 4
 43. دانلود چک لیست كنترل اجراي سازه صنعتي (سوله) در مرحله فونداسيون فرم 5
 44. دانلود چک لیست كنترل اجراي سازه صنعتي (سوله) در مرحله ساخت قطعات فرم 6
 45. دانلود چک لیست كنترل اجراي سازه صنعتي (سوله) در مرحله نصب قطعات فرم 7
 46. دانلود چک لیست كنترل اجراي ساختمان در مرحله فونداسيون سازه بتني فرم 8
 47. دانلود چک لیست كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي تقسيمبندي فضاهاي داخلي و خارجي معماري و عمليات سفتكاري فرم 10
 48. دانلود چک لیست كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان فرم 11
 49. دانلود فرم مدارك لازم جهت تشكيل پرونده در واحد كنترل نظارت ( ساختمانهاي زير ۷ سقف)
 50. دانلود فرم صورتجلسه تمهیدات زمستانی

پیروز و سربلند باشید

نظر خود را بنویسید