مالیات بر درآمد مهندسین

با توجه به اهمیت بیش از پیش موضوع مالیات بر درآمد و عدم آگاهی و دانش بسیاری از همکاران در خصوص این امر مهم، برای پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی برای همکاران در متن پیش رو سعی کرده ایم آموزشی جامع از مرحله پیش ثبت نام، نحوه ویرایش و اخذ نهایی کد اقتصادی را به همراه بخشی از توضیحات و دانستنی های ضروری برای شما همکاران و دوستان ارائه دهیم.

قبل از مطالعه این بخش از شما دعوت می کنیم به سوال های متداول پیرامون این بحث توجه بفرمایید :

 

  • سقف معافیت مالیاتی سال 1400 مطابق جدول زیر می باشد
  • تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن فعالیت با پروانه اشتغال بکار مهندسی موظف به تکمیل و ارسال اظهارنامه در زمان های مقرر از سمت سازمان مالیات می باشند.
  • چنانچه شما شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی هستید و پروانه شما در اختیار شرکت حقوقی می باشد، ملزم به تکمیل و ارسال اظهارنامه می باشید و در صورت عدم اظهار درآمد مشمول جریمه خواهید بود.
  • برای ارسال اظهار نامه ابتدا می بایست مراحل پیش ثبت نام کد اقتصادی را انجام دهید

تصاویر پیش رو آموزش تصویری مراحل پیش ثبت نام، نحوه ویرایش و اخذ نهایی کد اقتصادی می باشد:

راهنمای مرحله پیش ثبت نام کد اقتصادی مهندسان دارای پروانه اشتغال
راهنمای مرحله پیش ثبت نام کد اقتصادی مهندسان دارای پروانه اشتغال

نحوه ویرایش کد اقتصادی

نحوه ویرایش کد اقتصادی
نحوه ویرایش کد اقتصادی
نحوه ویرایش کد اقتصادی
نحوه ویرایش کد اقتصادی

راهنمای مرحله نهایی ثبت نام کد اقتصادی

راهنمای مرحله نهایی ثبت نام کد اقتصادی
راهنمای مرحله نهایی ثبت نام کد اقتصادی
راهنمای مرحله نهایی ثبت نام کد اقتصادی

پیروز و سربلند باشید

استخدام و کاریابی مهندسین

نظر خود را بنویسید