بسته های عضویت

پایه

ریال 500,000

 • 365 روز عضویت
 • ارسال 1 شغل
 • تجدید شغل
 • نمایش شغل برای 30 روز
 • انتشار 1 آگهی استخدام در یک سال
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ثبت لوگو شرکت به صورت ویژه
 • مدیریت رزومه‌های ارسالی
 • امکان شروع گفتگوی درون برنامه با کارجو
 • تآئید و رد درون شبکه
 • ارسال فرصت شغلی به کارجو از طریق ایمیل
 • دسترسی به بانک رزومه ها

اقتصادی

ریال 900,000

 • 1 سال عضویت
 • ارسال 2 شغل
 • تجدید شغل
 • نمایش شغل برای 30 روز
 • انتشار 2 آگهی استخدام در یک سال
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • مدیریت رزومه‌های ارسالی
 • امکان شروع گفتگوی درون برنامه با کارجو
 • تآئید و رد درون شبکه
 • ارسال فرصت شغلی به کارجو از طریق ایمیل
 • دسترسی به بانک رزومه ها

عضویت استاندارد

ریال 1,500,000

 • 1 سال عضویت
 • ارسال 4 شغل
 • تجدید شغل
 • نمایش شغل برای 30 روز
 • کمپانی ویژه
 • 10000 مشاهده جزئیات رزومه
 • انتشار 4 آگهی استخدام در یک سال
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ثبت لوگو شرکت به صورت ویژه
 • مدیریت رزومه‌های ارسالی
 • امکان شروع گفتگوی درون برنامه با کارجو
 • تآئید و رد درون شبکه
 • ارسال فرصت شغلی به کارجو از طریق ایمیل
 • دسترسی به بانک رزومه ها