بسته های عضویت

عضویت استاندارد

 2,000,000

  • 1 سال عضویت
  • ارسال 4 شغل
  • تجدید شغل
  • نمایش شغل برای 30 روز
  • کمپانی ویژه
  • انتشار 4 آگهی استخدام در یک سال
  • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
  • ثبت لوگو شرکت به صورت ویژه
  • دسترسی به بانک رزومه ها