استخدام 3 ردیف شغلی در اصفهان

استخدام مهندس صنایع_مکانیک

عنوان شغل:

 • کارشناس سیستم ها و روش ها

مهارت ها و سوابق:

 • دارای مدرک کارشناسی/کارشناسی ارشد  صنایع (کلیه شاخه ها)
 • سن حداکثر 30 سال
 • 5 سال سابقه کاری در سمت مشابه
 • مسلط به نرم افزارهای MSP ، Access و Excel
 • مهارت در مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO900
 • مسلط به مدل سازی و تحلیل فرآیندهای سازمانی
 • آشنا با  ERP
 • مسلط به مدل های فرآیندی و شاخص های کنترل فرآیند
 • توانا بر مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی
 • مسلط به کار تیمی و مدیریت تعارضات

عنوان شغل:

 • مدیر برنامه ریزی و کنترل موجودی

مهارت ها و سوابق:

 • دارای مدرک کارشناسی/کارشناسی ارشد صنایع (کلیه شاخه ها)
 • سن حداکثر 40 سال
 •  پنج سال سابقه کاری در سمت مشابه
 • مسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه و اکسل
 • مهارت در  مفاهیم MRP و انواع روش های کنترل موجودی نظیر EOQ
 • تسلط برسیستم های ERP

عنوان شغل:

 • مدیر زنجیره تامین

مهارت ها و سوابق:

 • دارای مدرک دارای مدرک کارشناسی/کارشناسی ارشد صنایع (کلیه شاخه ها)
 • سن حداکثر 40 سال
 •  پنج سال سابقه کار در حوزه خرید و تدارکات
 • مسلط به اصول مذاکره و انعقاد قراردادها
 • مهارت در اصول ارزیابی تامین کنندگان
 • مهارت در حسابداری خرید و انبار
 • مسلط به ضوابط و ویژگی های مناقصه و مزایده

ارسال رزومه:

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل