استخدام کارشناس مکانیک – صنایع در اصفهان

عنوان شغل:

 • مدیر اجرایی

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک / مواد/ اقتصاد / صنایع / متالورژی / صنایع غذایی /  بازرگانی و فروش / مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه /پروژه و mba

عنوان شغل:

 • مدیر فنی

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک / مواد/ اقتصاد / صنایع / متالورژی / صنایع غذایی /  بازرگانی و فروش / مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه /پروژه و mba

عنوان شغل:

 • مدیر فروش

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک / مواد/ اقتصاد / صنایع / متالورژی / صنایع غذایی /  بازرگانی و فروش / مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه /پروژه و mba

عنوان شغل:

 • مدیر تولید

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک / مواد/ اقتصاد / صنایع / متالورژی / صنایع غذایی /  بازرگانی و فروش / مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه /پروژه و mba

عنوان شغل:

 • مدیر کارخانه

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک / مواد/ اقتصاد / صنایع / متالورژی / صنایع غذایی /  بازرگانی و فروش / مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و کنترل پروژه /پروژه و mba

ارسال رزومه:

 • ajbusiness1399@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل