استخدام کارشناس عمران در نوشهر و زابل

عنوان شغل:

 • سرپرست کارگاه

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • دارای 12 سال تجربه کاری
 • اسکان در محل پروژه تامین میگردد

*محل پروژه: نوشهر


عنوان شغل:

 • کارشناس دفتر فنی

مهارت ها و سوابق:

 • 1 نفر
 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • دارای 10 سال تجربه کاری
 • تسلط در فهرست بها ابنیه، شرایط عمومی پیمان و نرم افزار های مربوطه
 • اسکان در محل پروژه تامین میگردد

*محل پروژه: نوشهر


عنوان شغل:

 • سرپرست کارگاه

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • دارای 10 سال تجربه کاری
 • اسکان در محل پروژه تامین میگردد

*محل پروژه: زابل


عنوان شغل:

 • کارشناس دفتر فنی

مهارت ها و سوابق:

 • 1 نفر
 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • دارای 5 سال تجربه کاری
 • تسلط در فهرست بها ابنیه، شرایط عمومی پیمان و نرم افزار های مربوطه
 • اسکان در محل پروژه تامین میگردد

*محل پروژه: زابل


ارسال رزومه:

 • taradeh.co@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل