استخدام کارشناس عمران در بابل

عنوان شغل:

  • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق:

  • تسلط در امور دفتر فنی (فهارس بها، تنظیم صورت جلسات و دستورکار، صورت وضعیت و نرم افزارهای دفتر فنی)

ارسال رزومه:

  • keyhanabnieh@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل