استخدام کارشناس – تکنسین الکترونیک در البرز

عنوان شغل :

  • کارشناس الکترونیک

مهارت ها و سوابق :

  • توانا بر زبان توصیف سخت افزار و FPGA

عنوان شغل :

  • تکنسین الکترونیک

مهارت ها و سوابق :

  • توانا بر مونتاژ SMD و سیم بندی

مزایا :

  • بیمه تامین اجتماعی
  • اضافه کاری
  • سرویس رفت و آمد

*ذکر عنوان شغلی الزامیست.


ارسال رزومه :

  • ray.job.elect@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل