استخدام کارشناس ایمنی در شهر صنعتی رشت

عنوان شغل:

  • کارشناس ایمنی صنعتی

مهارت ها و سوابق:

  • مهارت در الزامات 45001
  • آسنا به مفاهیم روشهای ارزیابی ریسک
  • ارزیابی و انطباق قوانین ایمنی در سازمان
  • برگزاری مدون و اثربخش کنترل عملیات

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل