استخدام مهندس عمران در یزد

فروزآرمه دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغل:

  • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق:

  • متبحر در متره برآورد و نقشه خوانی اجرایی
  • آشنایی با نرم افزارهای متره برآورد که ما در پروژه امان با تکسا کار میکنیم
  • توانا بر نقشه خوانی در آرماتوربندی پلها و تهیه صورت وضعیت یا متره البته در صورتی که دقیقا تجربه این کارها را ندار همکاران با سابقه به او آموزش می دهند
  • نوع فعالیت ما بیشتر راهسازی، زیرسازی و پلسازی و ابنیه است.

*بیمه


ارسال رزومه:

  • pooyapk@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل