استخدام مهندس نقشه بردار – عمران – برق – مکانیک

عنوان شغل :

 • مهندس برق

مهارت ها و سوابق :

 • مهارت در دفتر فنی و فهرست بهای برق

 • ۵سال تجربه کار


عنوان شغل :

 • مهندس مکانیک

مهارت ها و سوابق :

 • مهارت در دفتر فنی و فهرست بهای مکانیک

 • ۵سال تجربه کار


عنوان شغل :

 • کارشناس کنترل پروژه

مهارت ها و سوابق :

 • مدرک تحصیلی مهندس صنایع یا عمران

 • مهارت در نرم افزار پریماورا

 • ۵ الی ۶ سال تجربه کارعنوان شغل :

 • مهندس نقشه بردار

مهارت ها و سوابق :

 • ۵سال تجربه کار

*ردیف شغلی الزاما درج گردد.


ارسال رزومه :

 • karanzali3@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل