“جاب تو جاب” چگونه فعالیت میکند؟

 “جاب تو جاب” چگونه فعالیت میکند؟

 

1- در بخش “ارسال شغل” توضیح دهید به دنبال چه نوع از خدمات مهندسی یا امور مربوط به ساختمان هستید.

2- نوع کار خود را مشخص کنید؛

  • تمام وقت
  • نیمه وقت
  • پروژه ای
  • مناقصات
  • فعالین (تامین کنندگان)

 

ما فرصت شغلی ثبت شده توسط شما را برای مهندسین و فعالینی که مهارت انجام پروژه را دارند ارسال می کنیم.

پس از بررسی رزومه های ارسالی میتوانید مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 

یا چنانچه زمان کافی برای انتخاب نیروی مورد نظر را ندارید،مجموعه جاب تو جاب به پشتوانه تخصص خود در زمینه صنعت،مهندسی و ساختمان و درک کامل از درخواستهای کارفرما در بین رزومه های ارسال شده گزینش اولیه در خصوص میزان تخصص ، مهارت ، توانایی ها و حقوق دریافتی را انجام داده و لیست فیلتر شده را در راستای بهبود فرایند جذب نیرو به کارفرما ارائه می دهد.

 

فرصتهای شغلی و زمینه های ارائه خدمات در 5 گروه اصلی به شرح ذیل تعریف شده اند؛

 

  • مشاغل تمام وقت :

 

در این نوع مشاغل کارفرما به دنبال استخدام نیرو به صورت تمام وقت می باشد که محل اجرای کار،نوع فعالیت و توضیحات کلی از جانب کارفرما ارائه شده و کارجویان میتوانند رزومه خود را جهت همکاری برای کارفرما ارسال نمایند .


  • مشاغل نیمه وقت :

 

این نوع مشاغل مناسب آن دسته از مهندسینی است که به دنبال شغل دوم و استفاده از حداکثر قابلیتهای تخصصی خود می باشند .


  • پروژه ها :

 

در این نوع از فرصتهای شغلی ، کارفرما میزان بودجه حداقلی و حداکثری،زمان انجام،محل اجرای پروژه و دیگر توضیحات تکمیلی را تعریف کرده و مهندسین حقیقی یا حقوقی که تخصص،مهارت و توانایی انجام پروژه را دارند با ایشان تماس برقرار می کنند .


  • مناقصات :

 

در این قسمت کارفرما نوع پروژه ، تخصص های لازم برای انجام ، زمان و محل پروژه را به صورت کامل توضیح داده و مهندسین حقیقی ، حقوقی و تامین کنندگان در صورت  دارا بودن تخصص ها و شرایط خواسته شده ، کمترین قیمت انجام پروژه را به کارفرما اعلام می کنند .


  • فعالین در صنعت ساختمان :

 

این بخش مربوط به معرفی تمام فعالین چه مهندسین و چه غیر مهندسین می باشد که به صورت شرکتی یا شخصی در این صنعت مشغول به کار و ارائه خدمات می باشند .

رزومه و سوابق کاری فعالین در قالب یک صفحه اختصاصی به نام ایشان به نمایش گذاشته خواهد شد .