استخدام کارشناس عمران در هرمزگان

عنوان شغل:

 • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق:

 • دارای 12 سال تجربه در امور دفتر فنی
 • جهت سرپرستی دفتر فنی
 • تسلط کامل در  فهارس بها
 • مهارت کامل در تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی، دستور کارها ، قیمت جدید ، صورت وضعیت کارکرد و تعدیل و دفاعیات
 • آشنایی کامل با  تهیه و تنظیم الیحه تاخیرات
 • توانا بر بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان برنامه و بودجه
 • مسلط به روند مستند سازی کارگاهی ، مطالعه اسناد فنی و استخراج موارد متناقض در اسناد و مدارک و نقشه ها و….
 • آشنا به تهیه و تنظیم پیشرفت فیزیکی پروژه و …..

عنوان شغل:

 • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق:

 • دارای 7 سال تجربه در امور دفتر فنی
 • جهت کارشناسی  دفتر فنی
 • تسلط کامل در  فهارس بها
 • مهارت کامل در تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی، دستور کارها ، قیمت جدید ، صورت وضعیت کارکرد و تعدیل و دفاعیات
 • آشنایی کامل با  تهیه و تنظیم الیحه تاخیرات
 • توانا بر بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان برنامه و بودجه
 • مسلط به روند مستند سازی کارگاهی ، مطالعه اسناد فنی و استخراج موارد متناقض در اسناد و مدارک و نقشه ها و….
 • آشنا به تهیه و تنظیم پیشرفت فیزیکی پروژه و …..

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

(0)
شغل هایی مثل این را برای من ایمیل کن
درحال نمایش 1–0 نتیجه از مجموع 0 شغل

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل