استخدام نقشه کش صنعتی

 استخدام نقشه کش صنعتی

به نقشه کش آشنا به اتوکد و ضوابط شهرسازی جهت کار در دفتر مهندسی در محدوده ی شرق تهران نیازمندیم.


تماس :

 

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل