استخدام مهندس مکانیک-صنایع-برق

عنوان شغل :

 • کارشناس طراحی تاسیسات صنعتی

مهارت ها و سوابق :

 • مدرک و مقطع تحصیلی کارشناسی / ارشد مهندسی مکانیک
 • حداقل 5 سال تجربه مرتبط

عنوان شغل :

 • کارشناس مهندسی ابزار دقیق

مهارت ها و سوابق :

 • مدرک و مقطع تحصیلی کارشناسی / ارشد مهندسی برق
 • حداقل 5 سال تجربه مرتبط

عنوان شغل :

 • کارشناس مهندسی مکانیک (طراحی)

مهارت ها و سوابق :

 • مدرک و مقطع تحصیلی کارشناسی / ارشد مهندسی مکانیک
 • حداقل 5 سال تجربه مرتبط

عنوان شغل :

 • کارشناس منابع انسانی

مهارت ها و سوابق :

 • مدرک و مقطع تحصیلی کارشناسی / ارشد مهندسی مهندسی صنایع – مدیریت
 • حداقل 5 سال تجربه مرتبط

*مهلت ارسال رزومه حداکثر تا تاریخ 1398/02/24


ارسال رزومه :

 • employment.oilgas@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل