استخدام مهندس مکانیک در تهران

مهندسین مشاور مهرزا دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغل:

  • مهندس مکانیک

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک
  • طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان های درمانی و بیمارستانی و دانشگاهی
  • تسلط در اصول فهرست بهای مکانیک و بررسی صورت جلسات و صورت وضعیت پیمانکار

*بیمه


ارسال رزومه:

  • mehrzaco@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل