استخدام مهندس عمران 3 ردیف شغلی در تهران

عنوان شغل:

  • کارشناس امور قراردادها

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
  • دارای 15 سال تجربه کار که حداقل 7 سال آن تجربه کار مفید در زمینه انعقاد قرارداد پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان خدمات و کالا

*داشتن شناخت میدانی از تامین کنندگان خدمات و کالا امتیاز الزامیست


عنوان شغل:

  • کارشناس رسیدگی پیمان

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
  • دارای 12 سال تجربه کار که حداقل 5 سال آن تجربه کار مفید در زمینه امور رسیدگی فنی و تاخیرات و ادعاهای پیمانکاران باشد

عنوان شغل:

  • کارشناس مناقصات

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
  • دارای 10 سال تجربه کار که حداقل 5 سال آن تجربه کار مفید در زمینه مناقصات و مزایدات با شناخت کافی از پیمانکاران و مشاوران فعال در بخش ساختمان و دارای توانمندی کافی در زمینه ارزیابی کیفی آنان باشد

ارسال رزومه:

  • employmentfor1399@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل