استخدام مهندس عمران در تهران

شرکت توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان دارای پایه دو ابنیه دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغل:

 • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق:

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران
 • تسلط در کلیه امور دفتر فنی کارگاه های ساختمانی
 • استخراج فهرست مقادیر کارهای انجام شده
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء و کنترل مقادیر و حجم عملیات اجرایی انجام شده
 • تنظیم صورتجلسات کارهای انجام شده و تغییر یافته
 • پیگیری دستورکارها و اخذ تاییدیه های مربوطه
 • تهیه مستندات اعم از دستور کار و آنالیز بها و روش اجرای کارهای جدید ابلاغ شده خارج از پیمان
 • استخراج پیشرفت فیزیکی روزانه، هفتگی و ماهانه
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه
 • استخراج جدول مصالح کارهای اصلی پروژه
 • برداشت متره و تهیه صورت وضعیت پروژه
 • تهیه نقشه های کارگاهی و اعمال دستور کارها در آنها

*حقوق ثابت + بیمه تکمیلی


ارسال رزومه:

 • Hr.1400.company@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل