استخدام مهندس عمران در تهران

بازبینی شغل

  • جنسیت فرقی نمیکند

عنوان شغل:

  • مهندس عمران گرایش سازه دریایی

مهارت ها و سوابق:

  • تسلط در آنالیز المان محدود و حداقل یکی از نرم افزارهای المان محدود
  • مسلط به نرم افزارهای دریایی مربوطه
  • مهارت در زبان انگلیسی

*ذکر عنوان شغلی الزامیست.

فقط کارجویان می توانند این شغل را درخواست دهند.

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل