استخدام مهندس عمران در اصفهان

عنوان شغل:

  • مسئول اجرایی

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

عنوان شغل:

  • کارشناس دفتر فنی

مهارت ها و سوابق:

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

ارسال رزومه:

  • Co.mabsa.service@gmail.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

(0)

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل