استخدام مهندس عمران – مکانیک – برق

عنوان شغل :

  • مهندس عمران

مهارت ها و سوابق :

  • 2 نفر
  • دارای حداقل 5 سال تجربه کار

عنوان شغل :

  • مهندس تاسیسات برق یا مکانیک

مهارت ها و سوابق :

  • دارای حداقل 5 سال تجربه کار

*رزومه در قالب فایل  pdf ایمیل گردد.


ارسال رزومه :

  • mrmoradi0313@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری

جستجو در شغل ها

موقعیت مشاغل