زلال گسترروز

دنبال کردن

زلال گسترروز

(0)

اطلاعات شرکت

  • آدرس تهران
  • حوزه فعالیت مهندسین مشاور

درباره ما

📍آگهــی جهت همکاری
بدینوسیله از کلیه بازرسین جوش (NDT) جهت همکاری در پروژه های این شرکت دعوت بعمل می آید
خواهشمند است در صورت امکان رزومه و سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل Zolall.co@gmail.com
و یا خط واتساپ به شماره 09356964138
ارسال فرمایند.