آرپنت (Arpent Design Studio)

آرپنت (Arpent Design Studio)

4956 views
Something About Company

آرپنت (Arpent Design Studio)

توجه به واژه طراحی، بیانگر نگرشی است که این استودیو به مفهوم یکی از کهن ترین فنون بشر دارد.

تعریف ما از این واژه، تفکر هنرمندانه و متکی به دانش برای رفع نیاز انسان در تجربه زندگی است.

فرآیند طراحی ، با آمیختن مؤلفه های فن آوری، زیبایی شناسی، علوم انسانی،

زیست بوم و مهندسی انسان به روند خود ادامه می دهد تا طرح با کارکرد خود،

حیات بشر را از چشم انداز دلچسب تری برخوردار سازد. توانمندی یک طرح،

تنها به مشاهده رضایتمندی در چهره سفارش دهنده آن بسنده نمی کند.

زمان و سرمایه اجرایی به عنوان دو عنصر گرانبها در محقق شدن طرح نقش آفرینی می کنند و بر این اساس،

شرافت حرفه ای طراح، وامدار صیانت از منافع کارفرما از منظر مادی، معنوی و اجتماعی می باشد.

مایه مباهات ما خواهد بود تا با چنین نقشه راهی در پیش روی، همراه شما در امر مشاوره،

مطالعات میدانی، نظارت و اجرای پروژه های ذیل باشیم :

 

– باز سازی و تغییر کاربری ابنیه بر پایه مفاهیم معماری منظر و نما، معماری داخلی و دکوراسیون

– طراحی فضای اداری

– طراحی فضای فروشگاهی

– طراحی فضای نمایشگاهی

– طراحی محصول

– مدل سازی متعارف و مجازی ابنیه

این شرکت آگهی شغل فعال ندارد

تماس با ما
You accepts our Terms and Conditions