دسته‌بندی نشده

رشته تاسیسات برقی

آزمون نظام مهندسی برق چیست؟ رشته تاسیسات برقی  مهندسین برق در صورت موفقیت در این آزمون امکان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی را از سازمان نظام مهندسی ساختمان دریافت کرده و اجازه فعالیت به عنوان طراح یا ناظر در پروژه‌های ساختمانی را اخذ می‌کنند. دفتر مقررات ملی ساختمان ،متولی اصلی برگزاری این آزمون بوده و برای برگزاری آزمون با

ادامه مطالعه

رشته تاسیسات مکانیکی

در این بخش به معرفی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی و گرایش‌های مختلف آن (نظارت و طراحی) می پردازیم ،تفاوت این دو گرایش بیان و در انتها نیز نمونه سوالات این آزمون جمع آوری شده است. تفاوت گرایش های رشته تأسیسات مکانیک در سازمان نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی گرایش‌هایی مانند سیالات، جامدات و… از نظر سازمان نظام

ادامه مطالعه