شروع عملیات ساختمانی

نکاتی پیرامون شروع عملیات ساختمانی که مهندس ناظر باید بداند

 

 

1-بررسی زونکن کارگاهی و اطمینان از کامل بودن مدارک و همچنین اعتبار اسناد

 

 •  تذکر تلفنی به صاحب کار جهت رؤیت کلیه مدارک و نقشه‌ها و پروانه ساختمان
 •  آخرین برگ جواز، برگه شروع عملیات ساختمانی است، بنابراین اطلاعات پروانه ساختمان را به دقت رؤیت می‌کنیم.‏
 •  بیمه‌نامه را کنترل می‌کنیم که شامل کلوزهای مهم باشد. (ناظر می‌تواند مالک را موظف کند به بیمه کردن ساختمان) ‏کلوزهای مهم: آیا بیمه اشخاص ثالث را شامل می‌شود؟ آیا خارج از ساعات کارگاهی را شامل می‌شود؟(این مورد خیلی ‏مهم است)، چند نفر کارگر بیمه شوند؟ و… اگر این موارد در بیمه‌نامه نباشد با الحاقیه حتماً آن‌ها را اضافه کنیم.‏                                                                                                                                                                                               ‏(بیمه هم‌جواری‌ها، مسئولیت مدنی در قبال عملیات اجرایی (بیمه همسایه‌ها)، بیمه تضمین کیفیت، بیمه حوادث، ‏بیمه تمام خطر و …)‏
 •  به مالک حتماً یادآوری شود که قرارداد پسماند جهت حمل نخاله را با پیمانکار منعقد کند و از دفتر خدمات الکترونیک ‏کد رهگیری دریافت نماید، در غیر این صورت برگ شروع عملیات ساختمانی صادر نخواهد شد.‏

” بدون بیمه کارگران و هم‌جواری‌ها تحت هیچ شرایطی دستور شروع به کار را صادر نمی‌کنیم و اگر بیمه‌نامه‌ها کافی نبود ‏صاحب کار بایستی حتماً الحاقیه بگیرد.‏”

 


 

2-بازدید میدانی

 

 • هماهنگی با مالک و یا نماینده قانونی ایشان جهت بازدید میدانی از ملک و هم‌جواری‌ها ‏ 

 • در قسمتی که نام مهندسین طراح و ناظر درج شده است را می‌بینیم که اگر مجری داشته باشد، نام ایشان در آنجا درج ‏شده باشد.‏

 • نام و مشخصات و شماره تماس طراح را برداشت کنیم

 •  نقشه‌های سازه نگهبان را کنترل و بررسی می‌کنیم (هم به‌صورت پلانی و هم به‌صورت دیتیل)‏

 •  از هم‌جواری‌ها بازدید می‌کنیم (از پشت‌بام جهت کنترل دیوارهای همسایه و کنترل دیوار مشترک – از زیرزمین جهت ‏انطباق نقشه‌های سازه نگهبان با وضعیت موجود)‏

 •  کنترل ابعاد زمین و بر و کف و نحوه برطرف کردن مغایرت‌های پروانه ساختمانی با نقشه‌های معماری

 •  اگر دیوار مشترک داشته باشیم و یا بحث عدم ایستایی هم‌جواری‌ها به راهکارهایی همچون دادخواست و تأمین دلیل ‏اکتفا کنیم.‏

 •  اگر نقشه سازه نگهبان نیلینگ، انکراژ و یا دیگر سیستم‌های نظیر آن بود، به‌هیچ‌عنوان به صاحب کار اجازه کار بدون ‏رضایت محضری از هم‌جواری‌ها را نمی‌دهیم.‏

 • مالک باید حتماً شماره کد قطعی آب و برق و گاز را قبل از تخریب به ناظر ارائه دهد. (مشکلات گاز و علمک و جای ‏مناسب برای آن و یا برق کارگاهی و کنتور آب و…)‏

 • با ارائه برگ شروع عملیات ساختمانی فرم هم‌جواری‌ها نیز داده شود.‏

 


 

3-نکات کلی


در کار نظارت هیچ‌گونه بحث شفاهی با مالک نداریم، تمام موارد باید به‌صورت مکتوب و با رسید معتبر به مالک ابلاغ ‏شود و مستندسازی محکمه‌پسندی از تمام اعلام‌ها (اخطار، ابلاغ و…) داشته باشیم.‏

 در مباحث محاسبات به‌هیچ‌عنوان ورود پیدا نمی‌کنیم

 اگر در تطابق سازه و معماری و هنگام کنترل آن‌ها به این باور رسیدیم که فرضاً نقشه‌های محاسباتی اشکال‌دار، می‌توانیم به‌صورت کتبی با محاسب نامه‌نگاری کنیم و در صورت نتیجه نگرفتن نقشه‌ها را برای کنترل به سازمان نظام‌مهندسی ارائه نماییم.‏

 حتماً از کل صفحات پروانه و استفاده از موارد مکتوب در آن جهت قید کردن در تذکرات کتبی کپی تهیه شود.‏

 کلیه موارد ابلاغی شامل اخطارها و نکات اجرایی و … فقط بایستی به‌صورت کتبی و درازای دریافت رسید، انجام پذیرد

 مالک را در تهیه زونکن کارگاهی و قرار دادن مدارک لازم شامل کپی پروانه، بیمه‌نامه‌ها، نقشه‌های کارگاهی، دماسنج، ‏دفتر شرح وقایع روزنامه و… در آن، الزام نماییم.‏

 به‌هیچ‌عنوان منتظر اعلام مالک جهت بازدید از مراحل عملیات ساختمانی نباشیم، بالأخص در زمان تخریب و ‏گودبرداری ‏

 ۷۲ ساعت قبل از شروع گودبرداری با ورود به سایت سازمان و ورود به قسمت خدمات مهندسی درخواست بازرسی ‏جهت بازدید گودبرداری را ثبت می‌نماییم.‏

 در صورت وجود ساختمان‌های قدیمی فاقد استحکام در همجواری ملک موردنظر، ناظر بایستی درخواست کتبی جهت ‏کارشناسی ملک مجاور را به مالک بدهد. (موضوع ماده ۳۳۳ قانون مدنی) و مالک با مراجعه به شورای حل اختلاف و ‏درخواست کارشناس رسمی جهت تأمین دلیل و اظهارنامه نماید.‏

 در صورت نداشتن مهندس مجری صاحب صلاحیت در پروژه، کار را متوقف نمی‌کنیم؛ ولی حتماً گزارش می‌کنیم که ‏مهندس مجری صاحب صلاحیت در پروژه حضور ندارد.‏

 فرم دوصفحه‌ای (تبصره ماده ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری) توسط مالک یا دفتر خدمات الکترونیک به ناظر داده می‌شود که ‏ناظر باید جهت گواهی امضاء به دفاتر ثبت‌اسناد رسمی مراجعه نماید.‏

 


نظر خود را بنویسید